Aldarrikapenak

ALDARRIKAPENAK

1. RETA (Langile Autonomoen Araubide Berezia) kotizazio-sistemaren erreforma

  1.  Kotizazio bereziak eta progresiboak, irabaziak LGSren (Lanbide arteko gutxieneko soldata) eta 1500 euroren artean dituzten autonomoentzat. LGSren azpitik 50€ baino gehiagoko ez den kuota sinbolikoa izatea, beste langile baten eskubide berberak izaten jarraitzeko.
  2.  Noizbehinkako edo egunkako kotizazioak; izan ere, badira hilean egun batzuetan lan egiten duten autonomoak, eta hilabete osoa ordaindu behar dute. Autonomo laguntzaileak barne.
  3.  Lanaldi partzialeko kotizazioak, senide asko baitaude baldintza horietan, edo autonomoak, lanaldi osoko soldatapeko lana dutenak.
  4.  Sozietate-autonomoen kuota jaistea, bazkide ez direnen kuotarekin berdintzeko.
  5.  Kuotaren hobaria, egun pertsonalengatik: senide baten heriotza- edo gaixotasun-egunak, edo espezialista batengana joateagatik.

6. Jaiotza-tasa eta emakume autonomoen diskriminaziorik eza sustatzeko, edoskitze-aldiagatik eta seme-alabak zaintzeko lanaldi-murrizketagatik deskontu bat izatea (gizarte-segurantzan zein PFEZn). Lanaldia murrizteko norbait kontratatuz gero, pertsona horren gizarte segurantzaren kostua zero izango da.

7. Autonomoaren baja hilabetetik gorakoa denean edo gaixotasun larriren bat duenean, alta eman arte gizarte segurantzako ordainketatik salbuestea, gastuei aurre egitea bideraezina delako, eta hilabete horietan gutxienez LGSra iristea bermatu behar delako.

8. Soldatapeko baten baja mutualitateak edo Gizarte Segurantzak soldata ordaintzeko ardura hartzen duen hilabetea baino handiagoa denean, ez dugu zertan hilabeterik itxaron zenbateko hori berreskuratzeko.

9. Aldi baterako ezintasunean dauden langileak ordeztea hobaria jasoz izan dadin, gaixotasuna edozein dela ere.

10. Gure kotizazio-oinarria goitik aukeratu ahal izatea beti, adin-mugarik gabe.

11. Autonomo desgaituen kasuan, desgaitasuna konpentsatzeko hobariak dituen langile bat kontratatzeko laguntzak, desgaituak ez diren autonomoen aldean desabantailan egon ez dadin.

12. Gizarte-prestazioak soldatapeko baten baldintza berdinetan eskuratzea.

13. Autonomoentzako langabezia-prestazioak eskuratzeko baldintzak murriztea.

14. Erretiro partzial aurreratua hartzeko aukera.

15. Oporrak direla eta ixteagatik hobaria jasotzeko aukera.

16. Doako sarbidea hiruko prestakuntzako ikastaroetara.

2. Zerga-administrazioari egindako gehiegizko ordainketak murriztea.

1. Hiru hilean behin ez ordaintzea irabaziak LGSra iristen ez badira, eta ordainketa murriztua 1.500 eurotik behera daudenean.

2. BEZ orokorraren murrizketa, kontsumoa sustatzeko.

3. Epigrafe berezi bat sortzea, Internet bidez edo aurrez aurre noizbehinkako zerbait saldu ahal izateko. Etengabe horretan aritzen ez denak eta unean uneko salmentak egiten dituenak urteko PFEZean (Pertsona Fisikoen Errenta Zerga) ondare-irabazia besterik ez ordaintzea.

4. Fakturak kobrantza-/ordainketa-dataren arabera deklaratzea, eta ez faktura-dataren arabera.

5. Konturako ordainketak murriztea (130 eredua) PFEZn deskontatzen den gutxieneko pertsonala kenduz, une honetan 5.550 euro (hau da, 1387,50€ hiruhilekoan), urte eta erdi baino gehiago aurreratzen ari baikara dirua.

6. Baliokidetasun-errekargua ezabatzea.

7. Ogasunari egin beharreko ordainketak ez aurreratzea, borondatez egiten ez bada.

8. Seme-alabak zaintzeko 9 urteko kenkaria kotizatzen duten autonomoei.

3. Malgutasun handiagoa, batez ere praktikoa eta erreala, ez ordaintzeen BEZa berreskuratzeko.

1. Horretarako, proposatzen da zorra erreklamatzeko burofax bat soilik behar izatea, eta faktura eta burofaxa Ogasunari bidaltzea, azken hori arduratu dadin deskontatu den BEZa kobratzeaz, ordaindu gabe, eta autonomoak hurrengo hiruhilekoan deskontatu ahal izatea.

4. Bigarren aukerako legean hobekuntzak sozietate-autonomoentzat eta ez sozietate-autonomoentzat.

1. Gizarte Segurantzarekiko eta Ogasunarekiko zorretatik libratzea.

2. Berankorren erregistro bakar batean ere ez agertzea, horrek eragotzi egiten baitu edozein jarduera ekonomiko berriro hastea, eta berriro saiatzen denarentzat eragozpen bat da.

3. Ondare pertsonala eta ondare profesionala bereiztea. Negozioari atxikitako ondasunetara mugatzea, hau da, jarduerarekin zuzenean lotuta dauden ondasunetara, hala nola furgonetetara, makinetara, jabetzako lokaletara …

4. Erantzukizuna, gehienez ere, ondasun pertsonalen% 15era mugatzea.

5. Soiltasuna nahitaez bete beharreko legeetan.

1. Datuak Babesteko Europako Erregelamendua (DBEE) aplikatzeko erraztasuna, daturik apenas agintzen duen autonomo txiki ororentzat. Bete beharreko inprimaki motaren batekin eta autonomoaren adierazpen batekin nahikoa litzateke.

2. Laneko Arriskuen Prebentzioaren (LAP) aplikazioa arintzea autonomo txiki gehienentzat, baita mutuak berak izapidetzea ere.

3. SGAE, AGEDI eta CEDRO bezalako organismoak desagertzea. Soil-soilik haiengandik funtsean irabazi eta froga daitekeenarentzat.